Brennkopper Smitte


Brennkopper er smittsomt. Dette fører til at epidimier på skoler og i barnehager kan oppstå. Utslettet sprer seg mellom mennesker ved at man kommer i kontakt med utslettet. Det kan også spre seg til andre hudområder hos en person som allerede er angrepet.

Det er nødvendig å gjøre tiltak som begrenser smitte. Innad i hjemmet kan dette være å bruke separate håndklær, i tillegg til å ikke komme i nærheten av utslettet. På skoler og i barnehager er det viktig at personalet kjenner til et utbrudd, og setter i verk smittebegrensende tiltak. Dette kan dreie seg om vask av fellesområder og leker.

God håndhygiene hindrer smitte. Små lesjoner kan dekkes til med plaster fra apoteket. Dette er et enkelt tiltak som hindrer smitte. Smitterisikoen går raskt ned etter innsatt behandling.